Dħul

Dwarna

L-Għaqda tal-Kittieba tal-Malti twaqqfet aktar minn 90 sena ilu, fl-1920, bil-ħidma ta' Ġużè Muscat Azzopardi, Franġisku Saverju Caruana, Dun Karm Psaila, Ninu Cremona u xi oħrajn.

L-għanijiet tal-Għaqda kienu t-tixrid tal-ilsien u tal-letteratura Maltija kif ukoll it-tiswir ta' ortografija standard. Fl-1964, wara bidla statutorja, l-Għaqda bidlet isimha u saret l-Akkademja tal-Malti, kif għadha magħrufa sal-lum.

L-Akkademja hi għaqda volontarja. Illum, l-għan ewlieni tagħha huwa li ġġib 'il quddiem l-istudju akkademiku fuq il-letteratura u l-lingwistika Maltija. L-għanijiet l-oħra tagħha huma li tħares il-jeddijiet tal-ilsien Malti bħala l-lingwa nazzjonali u uffiċjali ta’ Malta, li toħloq kuxjenza favur l-użu effettiv tal-Malti fl-oqsma kollha tal-ħajja u li tibni kuntatt ma' ħbieb tal-Malti u ma' persuni li jużaw il-Malti barra minn Malta.

Dan tagħmlu id f’id mal-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti, l-entità tal-Gvern għal-lingwa Maltija, fit-twettiq tal-politika lingwistika tiegħu għal pajjiżna, kif definit fl-Att dwar l-Ilsien Malti.

SIBNA FUQ FACEBOOK


 L-Akkademja tal-Malti tifraħ lill-awtur Pierre Mejlak li rebaħ il-Premju Letterarju tal-Unjoni Ewropea 2014 bil-ġabra ta' novelli 'Dak li l-Lejl Iħallik Tgħid'.

L-ewwel Premju Letterarju kien intrebaħ fl-2011 mill-awtur Dr Immanuel Mifsud bix-xogħol letterarju tiegħi 'Fl-Isem tal-Missier (u tal-Iben)'. 


KUNSILL (2013-2015) GĦALL-AKKADEMJA TAL-MALTI

Is-Sibt, 31 ta' Awwissu 2013, saret il-Laqgħa Ġenerali tal-Akkademja tal-Malti.
Ġiet ippreżentata l-ħidma kbira li saret taħt it-tmexxija tal-President Carmel Azzopardi.
Ara r-Rapport Amministrattiv (2011-2013) imħejji mis-Segretarju Joseph P. Borg.

Fl-istess laqgħa nħatar il-kunsill tal-Akkademja għas-snin 2013-2015
immexxi mill-President Olvin Vella.


ATTIVITAJIET LI GĦADDEW

2013

Is-seba' edizzjoni tal-Forum Mare Nostrum bi sħab mal-Kunsill tal-Awturi Ewropej
Il-Ħamis, 11 ta' April 2013
Stqarrija | Programm | Servizz tal-aħbarijiet

L-Akkademja tal-Malti tifraħ lis-Sur Carmel Azzopardi, li ġie elett membru
fil-bord tal-Kunsill tal-Awturi Ewropej (2013-2015)

------

2012

L-40 sena mill-mewt ta' Ninu Cremona u l-50 anniversarju ta' Patri Anastasju Cuschieri

Fl-24 ta' Frar 2012, l-Akkademja tellgħet taħdita fuq Ninu Cremona.

Fakkarna wkoll il-100 anniversarju mit-twelid tal-poeta Anton Buttigieg 
flimkien mal-Uffiċċju tal-President ta' Malta.

------

2011

Fl-okkażjoni tal-50 anniversarju mill-mewt tal-Poeta Nazzjonali nbena dan is-sit.

Akkwista d-DVD tad-Dipartiment tal-Informazzjoni, b'filmati esklużi ta' Dun Karm:

 

Jekk tixtieq kopja tas-CD bl-innijiet ta' Dun Karm, kantati mill-kor Laudate Pueri, iktbilna.

Fl-2011 fakkarna wkoll il-100 anniversarju mit-twelid tal-Prof. Ġużè Aquilina
u d-90 anniversarju mill-mewt ta' Manwel Dimech.


DAR DOREEN MICALLEF

L-Akkademja tal-Malti nawgurat is-sede l-ġdida tagħha fi Triq Sant'Andrija, il-Belt.
Dar Doreen Micallef infetħet uffiċjalment minn Dr Louis Galea f'Jum l-Akkademja,
it-Tnejn, 14 ta' Novembru 2011.

Ftit ġimgħat wara, id-Dar żarha l-President ta' Malta.

Issa l-arkivju tal-Akkademja nġarr kollu minn Palazzo Carafa għal Dar Doreen Micallef.


IL-MALTI

Ħarġa Letterarja (2012)

Jinbiegħu mill-ħwienet tal-kotba ewlenin.
Il-membri tal-Akkademja, aġġornati fis-sħubija, jirċievu dejjem kopja bla ħlas.


STQARRIJIET
Stqarrijiet għax-Xandir


 IR-REGOLI TAL-KITBA TAL-MALTI
 

  IKTEB MALTI AĦJAR

Taħdita fuq l-ortografija tal-Malti (preżentazzjoni)
L-Użu tal-Malti fil-Kompjuter (manwal)

 
(bil-kortesija tal-PBS u ta' di-ve.com)
  
(Qari ta' Dr Martin Zammit)
 
Isma' aktar
(bil-kortesija ta' Palazzo Falson, l-Imdina)
 
Segwi sensiela ta' intervisti fuq il-Kantilena
(bil-kortesija tad-Dipartiment tal-Malti fl-Università)
  

RADD TA' ĦAJR

Il-Ministeru tal-Edukazzjoni ssussidja dan is-sit għall-Akkademja.
Ħajr lil Dr Louis Galea u lill-Onor. Charlo Bonnici għal dan.

 
L-Akkademja tal-Malti
12, App. 1, Dar Doreen Micallef, Triq Sant'Andrija, Il-Belt Valletta VLT 1341
info @ akkademjatalmalti.com